purewhite2 stroy
main abouthoi board info pds pure2
홈운영보고방 의견방 aboutPure


161029 손호영 솔로데뷔 10주년 기념 콘서트 <그, 동안> 서포트 보고 - 결산
 purewhite2    | 2016·10·31 19:21 | HIT : 526퓨어님들께서 모아주신 소중한 마음으로 준비한 호영씨 솔로데뷔 10주년 기념 콘서트
<그, 동안> 서포트 결산 보고입니다.

이번에도 역시나 많은 퓨어님들이 마음을 모아주신 덕에
이벤트를 무사히 마칠 수 있었습니다.

동참해 주셔서 감사합니다.1.  이월 잔액                        1,641,764

2.  총 모금액                           972,120

3.  총 지출액                        1,951,390

    퓨어2 15주년 케이크               95,000
    연습실 간식서포트                 369,990
    호영씨 도시락                       250,000
    출연진 도시락                       750,000
    서포트 스티커                         17,900
    쌀화환 서포트                       448,000
    호영씨 '배숙'용 배 구입            19,500
    타행 이체 수수료                      1,000

4. 이벤트 잔액                         662,494
영수증 확인

통장내역 확인

N  purewhite 2nd story 운영 지침 6차 개정 (2016년 1월 22일)  purewhite2 16·01·22 587
N  홈운영보고방 소개  purewhite2 10·04·25 2119
63  [감사결과보고] 2019년 1월 30일 진행한 퓨어2 15기 재정감사 보고입니다.  purewhite2 19·02·04 147
62  인수인계 보고 - 결산  purewhite2 19·01·30 113
61  purewhite 2nd story 15기 공동대표 & 관리진 명단  purewhite2 16·02·01 692
60  190113 손호영 가수 데뷔 20주년 축하 화환 서포트 사진 및 결산보고  purewhite2 19·01·21 160
59  181002 손호영 첫 요식업 개업 축하 화분 서포트 사진 및 결산보고  purewhite2 18·10·11 589
58  180326 생일 이벤트 보고 - 결산  purewhite2 18·03·28 412
57  180326 생일 이벤트 보고 - 사진 6  purewhite2 18·03·28 482
56  180114 손호영 뮤지컬배우 데뷔 10주년 기념 케이크 서포트 사진 및 결산보고 3  purewhite2 18·01·14 451
55  170326 생일 이벤트 보고 - 결산  purewhite2 17·03·28 535
54  170326 생일 이벤트 보고 - 사진 3  purewhite2 17·03·28 602
53  161118 뮤지컬 <금강, 1894> 연습현장 서포트 사진 및 결산보고  purewhite2 16·11·27 593
 161029 손호영 솔로데뷔 10주년 기념 콘서트 <그, 동안> 서포트 보고 - 결산  purewhite2 16·10·31 526
51  161029 손호영 솔로데뷔 10주년 기념 콘서트 <그, 동안> 서포트 보고 - 사진  purewhite2 16·10·31 571
50  160630 뮤지컬 '페스트' 제작발표회 화환 서포트 사진 및 결산보고  purewhite2 16·07·10 544
12345
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by GGAMBO